Om Hermanstorps Kör & Ridklubb

HKRK bildades 1984 av Karin och Anne Persson. Verksamheten bedrevs på Hermanstorps gård i Vessigebro, Falkenberg. Anne anordnade ridlägerverksamhet. Dessutom fanns en ridskola. Denna upphörde 1992. Dagens ridhus i Stum, Falkenberg byggdes 1995.

Nuvarande terrängbana som är belägen strax söder om ridhuset invigdes augusti 1998.
HKRK's ryttare har under åren haft de största framgångarna i fälttävlan. HKRK har idag cirka 200 medlemmar. Verksamheten är förlagd till klubbens anläggning i Stum, Ljungby utanför Falkenberg i Hallands län.


Medlemmarna är huvudsakligen tävlingsryttare med egna hästar och ponnier. Vi arrangerar regelbundet tävlingar i dressyr, hoppning och fälttävlan på olika nivåer.

Idag består ridanläggningen av:
Ridhus 80 x 25 m med fibersand.
Tre dressyrbanor 20 x 60 m
2 st Hoppbanor, varav 1 med fibersand.
Terrängbana i anslutning till ridhuset.