Anläggningsskiss

Karta över anläggningen:


Karta över uppstallningsområdet: